Lise Nymoen Eriksen (19), Kongsvinger, Bachelor i markedsføring

- Jeg så på markedsføring som en interessant yrkesvei å gå. Jeg vil i tillegg få kunnskaper innenfor økonomi, som er veldig nyttig og samtidig spennende.

bilde av markedsføringsstudent Lise
Foto: Tom Atle Bordevik

Hvorfor valgte du å begynne på Bachelor i markedsføring?

Jeg så på markedsføring som en interessant yrkesvei å gå. Det er markedsføringen fra blant annet et magasinprosjekt, som satte meg på tanken å velge denne linja. Jeg vil i tillegg få kunnskaper innenfor økonomi, som er veldig nyttig og samtidig spennende.

Dette yrkesvalget er også nyttig innenfor flere forskjellige arbeidsområder, så man har etter endt utdanning flere muligheter.

Hva hadde du gjort før du begynte på HiBu?

Jeg gikk medier og kommunikasjon, som er et treårig løp hvor jeg fikk innblikk i medienes verden. Det handlet om film,journalistikk, design, reklame, kommunikasjon, markedsføring og lyd.

Hva synes du om markedsføringsstudiet så langt?

Så langt er jeg fornøyd med studiet. Jeg har lært mye spennende og interessant til nå. Føler jeg lærer mye som jeg kan få bruk for senere i arbeidslivet. Det er en stor overgang fra videregående, men jeg trives godt og studiet har stått til forventn