Kompetansekatalog / Finn ansatt

Kompetansekatalogen gir deg svar på hvilke ansatte som arbeider med hvilke fagområder. Er du på jakt etter eksempelvis forskere innen markedsføring, vil du få oversikten her.English version

Agnete Bueie

Agnete Bueie


Stipendiat
Fakultet for lærerutdanning [a] [i]Spesielt interessert i

Norskdidaktiske emner
Læremidler
Pedagogisk bruk av ikt
Vurdering
Sammensatte tekster
Lesing
Norsk som andrespråk

Undervisningsområder

Norsk
Norsk som andrespråk
Norskdidaktikk

Fagområder

Er fra august 2011 stipendiat med prosjektet "Elevers forståelse av lærerkommentarer på skriftlige tekster i norskfaget". Phd-program: UV, Universitetet i Oslo. Forskerskole: NAFOL. Veileder: Frøydis Hertzberg.

Utdanning

Cand.philol, med hovedfag i norskdidaktikk
Veiledningspedagogikk
IKT for lærere
Historie
Øk/adm.fag

Prosjekter

2010: Forskningsprosjekt knyttet til interaktive tavler

2009- : Medforfatter av heldigitalt læreverk for fagplanen Grunnleggende norsk for språklige minoriteter; Lingua Planet (Aschehoug forlag)

2007-2011: FOU-prosjektet "'Multiplisitet, myndiggjøring, medborgerskap. Inkludering gjennom bruket av biblioteket som læringsarena". Samarbeidsprosjekt mellom to grunnskoler, Drammensbiblioteket og Høgskolen i Oslo.

2006- 2008: Medforfatter av læreverket "Grip teksten" for studiespesialiserende utdanningsprogram, videregående skole. Forfatter av nettstedet til dette læreverket.

2001-2003: Prosjektet "Valg, vurdering og kvalitetssikring av læremidler" i regi av UFD, administrert av Høgskolen i Vestfold. To rapporter:
1. Lærebokvalg - en formalisert og systematisk prosess? (Skriftserien Høgskolen i Vestfold, rapport 11/2002)
2. Er det sammenheng mellom bruk og valg? (Skriftserien Høgskolen i Vestfold, rapport 11/2003)
Opprettet: 22.06.2008 18:02 av
Oppdatert: 12.09.2012 00:24 av


Enkelt søk i kompetansekatalogen


Eller prøv et avansert søk

Alfabetisk indeks