Fronter

I e-læringssystemet Fronter finner du all informasjon fra HiBu rettet til deg som student, både informasjon som gjelder alle studenter og/eller informasjon til den klassen/gruppa/fag du tilhører. Du kan se på denne tjenesten som en elektronisk oppslagstavle.

Når det gjelder personlig informasjon bare til deg, vil det bli sendt e-post til den adressen som er registrert i e-læringssystemet. Alle nye studenter får automatisk registrert adressen de oppga ved søknadstidspunkt i FS/StudentWeb. Det betyr at hvis du ønsker å motta e-post fra HiBu til en annen adresse, må du endre denne på StudentWebOpprettet: 29.06.2009 13:16 av Alban Haziraj
Oppdatert: 05.07.2011 13:42 av Sjur Bakke


Aktiviteter på HiBu

» Se alle aktiviteter / foreslå nye