Skal du hjem til jul?

JA!
Nei
Vet ikke..
Blir på campus
Se resultatet

Sjekk også ut

Tillitsvalgt­konferansen 2012

Nok en vellykket konferanse, med stort engasjement

Bilde av leder i SPiB Frank Jonny Idland i god kontakt med studentene på konferansen 2012
Leder i SPiB Frank Jonny Idland i god kontakt med studentene på konferansen 2012
Foto: Victoria Dessen

Dag 1 fredag 12.10.

Rundt 70 studenter ankom Sundvolden hotell fredag formiddag i gråværet. Humøret, engasjementet, alt var til stede for en super helg. Parlamentsleder Frank Jonny Idland ønsker alle velkommen, sammen med en presentasjon av arbeidsutvalget med nestleder Juan Valenzuela, velferdsansvarlig Victoria Dessen og organisasjonskonsulent Marianne Bråstad.

Prorektor Gunnar Horgen informerte studentene om viktigheten av tillitsvalgtarbeid og HiBus strategier sammen med campus utvikling i Hønefoss, Drammen og Kongsberg. Sosialrådgiveren i Hønefoss, Toril Felberg og sosialrådgiver i Drammen og Kongsberg Eli Jensrud, ble presentert og orienterte om hvilken rolle denne tjenesten har på høyskolen.

Parallellsesjoner med dekaner er en tradisjon som på hver evaluering har fått god tilbakemelding, derfor har vi valgt å opprettholde denne tradisjonen. De tillitsvalgte ble delt inn etter fagavdeling og hadde en time til disposisjon med sine dekaner og/eller studieledere. Her ble det også foretatt valg av hovedtillitsvalgte og vara fra hver fagavdeling.

HESE: Anja Sunde Leirvåg ble valgt som hovedtillitsvalgt og andre vara er Riikka Sonninen
TEKNO: hadde foretatt valg på forhånd, og Liam Jensrud ble valgt som hovedtillitsvalgt, og vara ble Helle Lier.
LÆRER: Lisa Hjørlund (Drammen) ble valgt som hovedtillitsvalgt.
ØKSAM: Agnethe Wedum Storihle (Hønefoss) ble valgt som hovedtillitsvalgt og Katrine Stjelja (Kongsberg) ble vara.

Professor Tom Eide besøkte konferansen og informerte om det nye valgfaget citizenship. Dette er en pilot, hvor studentene skal delta på obligatoriske samlinger, og diskutere aktuelle temaer. Eksamen gjennomføres i grupper ved å presentere et valgfritt tema for hele klassen.

På slutten av dagen informerte Frank Jonny Idland om råd og utvalg. HiBu har ulike råd og utvalg hvor studentene skal delta. Ved å sitte som studentrepresentant får du store muligheter til å skaffe deg unik erfaring og skille ut din CV den dagen du søker jobb. Studentrepresentantene sitter vanligvis et år av gangen. Informasjon om råd og utvalg finner du på HiBu: http://www.hibu.no/omhibu/rad_og_utvalg

Oversikt over ledige plasser i råd og utvalg studieåret 2012/2013:

Læringsmiljøutvalget har behov for 2 studentrepresentanter og 2 vara studentrepresentanter
Tilsettingsutvalget for vitenskapelige stillinger har behov for:
1 studentrepresentant fra fakultet for lærerutdanning (Lærer),
1 studentrepresentant fra fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap (Øksam)

Er du interessert? Har du spørsmål? Kontakt SPiBs organisasjonskonsulent, orgkons@hibu.no

Etter et godt måltid kom Bjørn Daniel Tørum fra stand up Norge.

Dag 2 lørdag 13.10.

Det var en noe sliten gjeng som deltok på konferansens siste dag, men engasjementet kviknet til utover dagen og resulterte i nok en vellykket konferansedag. Dag to fikk studentrådslederne 1 time sammen med de tillitsvalgte og Frank Jonny Idland holdt en idemyldring til kveldsaktiviteter for kurset citizenship.

Jorid Martinsen velferd- og likestillingsansvarlig fra NSO holdt foredrag om studentboligproblematikk. Nå bevilges det penger til 1000 studentboliger i året fra staten, mens over 15000 studenter sto i boligkø sommeren 2012. Jorid påpeker at kostnadsrammene og statstilskuddet må økes, i tillegg ønsker NSO at det skal bygges minst 1500 boliger årlig til studentene. Jorid engasjerte studentene som ble med i en aktiv dialog om studentboligproblematikken, studentene kom også med gode forslag til å få billigere studentboliger.

På slutten av dagen informerte styreleder i SiBu Jostein Ask Mathisen om studentsamskipnaden (SiBu). SiBu jobber for studentene, hoved driften til SiBu består av tre kantiner og flere studentboliger, men de har også barnehager, helsetilbud og bokhandel. Studentene fikk svar på flere spørsmål angående studentkroer, studentboliger og studenttrening med mer.

Bilder fra konferansen finner du på www.hibustudent.no, samt Studentparlamentet i Buskeruds Facebookside. Presentasjoner fra de forskjellige foredragene vil bli lagt ut på www.hibustudent.no, samt sendt ut til alle deltakerne i etterkant av konferansen når dette er samlet inn.

Kontakt orgkons@hibu.no for eventuelle spørsmål.

Oppdatert: 25.10.2012 16:19
av Marianne Bråstad


Siste breaking news

Bruk stemmen din!

08. november


Bildeserier

404 - File or directory not found.

The resource you are looking for might have been removed, had its name changed, or is temporarily unavailable.

Møø!
hibustudent.no - en nettavis for studenter på Høgskolen i Buskerud
Driftes av en redaksjon bestående av studenter og webfolk fra infoseksjonen.

Vil du kontakte oss? Send oss en tilbakemelding!
HiBV fra 2014
-
  • Blå
  • Orange
  • Magenta