Skal du hjem til jul?

JA!
Nei
Vet ikke..
Blir på campus
Se resultatet

Sjekk også ut

Tillitsvalgt­konferansen 2012

Nok en vellykket konferanse, med stort engasjement

Bilde av leder i SPiB Frank Jonny Idland i god kontakt med studentene på konferansen 2012
Leder i SPiB Frank Jonny Idland i god kontakt med studentene på konferansen 2012
Foto: Victoria Dessen

Dag 1 fredag 12.10.

Rundt 70 studenter ankom Sundvolden hotell fredag formiddag i gråværet. Humøret, engasjementet, alt var til stede for en super helg. Parlamentsleder Frank Jonny Idland ønsker alle velkommen, sammen med en presentasjon av arbeidsutvalget med nestleder Juan Valenzuela, velferdsansvarlig Victoria Dessen og organisasjonskonsulent Marianne Bråstad.

Prorektor Gunnar Horgen informerte studentene om viktigheten av tillitsvalgtarbeid og HiBus strategier sammen med campus utvikling i Hønefoss, Drammen og Kongsberg. Sosialrådgiveren i Hønefoss, Toril Felberg og sosialrådgiver i Drammen og Kongsberg Eli Jensrud, ble presentert og orienterte om hvilken rolle denne tjenesten har på høyskolen.

Parallellsesjoner med dekaner er en tradisjon som på hver evaluering har fått god tilbakemelding, derfor har vi valgt å opprettholde denne tradisjonen. De tillitsvalgte ble delt inn etter fagavdeling og hadde en time til disposisjon med sine dekaner og/eller studieledere. Her ble det også foretatt valg av hovedtillitsvalgte og vara fra hver fagavdeling.

HESE: Anja Sunde Leirvåg ble valgt som hovedtillitsvalgt og andre vara er Riikka Sonninen
TEKNO: hadde foretatt valg på forhånd, og Liam Jensrud ble valgt som hovedtillitsvalgt, og vara ble Helle Lier.
LÆRER: Lisa Hjørlund (Drammen) ble valgt som hovedtillitsvalgt.
ØKSAM: Agnethe Wedum Storihle (Hønefoss) ble valgt som hovedtillitsvalgt og Katrine Stjelja (Kongsberg) ble vara.