Oppgaveskriving

Her finner du tips og hjelp til oppgaveskriving.

Ordnett.no - mange ordbøker i ett søk

Henvisninger og litteraturlister

Informasjonssøking

Kildekritikk

Skriveveiledninger


Biblioteket holder kurs

I løpet av studieåret holder vi kurs i ulike emner relevante for oppgaveskriving,
følg med på kursoversikten