Oppgaveskriving

Her finner du tips og hjelp til oppgaveskriving.

Ordnett.no - mange ordbøker i ett søk

Henvisninger og litteraturlister

Informasjonssøking

Kildekritikk

Skriveveiledninger


Biblioteket holder kurs

I løpet av studieåret holder vi kurs i ulike emner relevante for oppgaveskriving,
følg med på kursoversikten

Databaser | Oppgaveskriving | EndNote | Studentoppgaver | Forskerstøtte | Drammensstudenter | Kurs og aktiviteter | Om biblioteket


English Site in English

Student work

Veiledninger for HiBu-studenter

(biblioteket har ikke faglig ansvar for dokumentene)

Helsefag: Normer for skriftlige arbeider, avd. for helsefag Drammen (pdf, 90 kB)
& APA-stil (pdf, 137 kB)

ALU: Akademisk skriving (pdf, 264 kB)

Studentarbeider i fulltekst på nettet!

Nå kan du få publisert master- og bacheloroppgaver i fulltekst på høgskolens institusjonelle arkiv (Bibsys Brage)

Ta kontakt med studiestedsbiblioteket ditt hvis du er interessert!

Avtale om elektronisk publisering av studentarbeider i Brage

Fusker du?


Plagiat er en type fusk, jfr. Forskrift om eksamen ved Høgskolen i Buskerud § 27.
Plagiat oppstår hvis du bruker andres tekst, websider, illustrasjoner, ideer m.m. i din oppgave, uten å vise at det er sitat, og uten å vise til kilden din.

Husk at dette også gjelder innlevering/hjemmeeksamen osv.


Hvordan unngår du å plagiere?

Stopplagiat.nu

http://www.en.stopplagiat.nu/ (English version)

Søk & Skriv - hvorfor referere?

Bøker

Hvis du er i tvil - spør bibliotekarene eller din veileder.


Aktiviteter på HiBu

» Se alle aktiviteter / foreslå nye